top of page

Arentheem College

Info

Op deze pagina vind je informatie over de werkwijze,

vaccinatiedata en hepatitisB

Kun je je aanmelden om de vaccinatieserie op school te volgen, een inhaal afspraak maken bij ons op de praktijk in Ede, een nieuw vaccinatiebewijs aanvragen, of informatie downloaden

Werkwijze hepatitis-B vaccinatie voor studenten ROC

Ook dit schooljaar worden studenten vanwege hun opleiding gevaccineerd tegen hepatitis B. De hepatitis B vaccinatie wordt veelal verplicht gesteld voor werk of om deel te mogen nemen aan stages. Lees daarom deze informatie goed door.

 

Voor wie?

De vaccinatieserie wordt gratis aangeboden aan eerstejaarsstudenten die als hoofdstudie een voltijdszorgopleiding volgen. De serie dient dan wel binnen een jaar te worden afgerond. Wanneer overige studenten gevaccineerd willen worden is dit uiteraard mogelijk, maar zijn de kosten voor eigen rekening (125,00 indien de serie op school gevolgd wordt)

 

Hoe gaat het in zijn werk?

Meld je aan door de gezondheidsverklaring in te vullen via onderstaande link

De vaccinaties worden verzorgd door Vaccinatiecentrum Xenius. Wij komen op vooraf geplande momenten op school om daar de vaccinaties toe te dienen. Het Arentheemcollege zal aansluiten bij het Astrumcollege op Gruttostraat 10.

De studenten zullen hun exacte datum, tijdstip en locatie via school te horen krijgen.

 

Eerder gevaccineerd?

Het kan zijn dat er al eerder vaccinaties tegen hepatitis B gegeven zijn. Soms in het kader van het RijksVaccinatieProgramma soms vanwege buitenlandse reizen of een eerdere opleiding. Het is belangrijk dat wij hiervan op de hoogte zijn. Deze vaccinaties nemen wij altijd mee en er wordt een individueel traject gestart. Het is echter bijna altijd nodig om nog 1 aanvullende vaccinatie te krijgen gevolgd door een bloedafname. Alleen met een bloedonderzoek kan er bepaald worden of men beschermd is tegen hepatitis B (dit bewijs is nodig voor stagen/werk). Tussen het bloedonderzoek en de laatste vaccinatie mag niet langer dan 12 weken zitten. 

- geboren in of na 2003 en 1of beide ouders afkomstig uit het buitenland dan is de kans groot dat de hepatitis B al in de babytijd gegeven is. Neem de kindervaccinatiekaart mee naar de afspraak of upload deze tijdens de aanmeldprocedure.

Er is dan nog 1 vaccinatie en een bloedafname nodig. Deze vinden plaats in september en de bloedafname tijdens de 2de afspraak in november. Beide gewoon op school

- eerder gevaccineerd (volledig of gedeeltelijk) tegen hepatitis B. Neem het vaccinatiebewijs mee of upload deze tijdens de aanmeldprocedure. Tijdens de eerste afspraak vertellen we hoe het verdere vaccinatieschema eruit ziet.

Meld je altijd aan via de link aanmelden, vul de gezondheidsverklaring in en kom naar de 1ste vaccinatieronde. Door de gezondheidsverklaring volledig in te vullen krijg je al je voorlopige vaccinatieadvies te zien. 

Data (onder voorbehoud)

Wanneer studenten wegens overmacht op een van de vastgestelde data niet aanwezig kunnen zijn, kunnen zij een afspraak maken bij ons op de praktijk. Het is belangrijk dat eerdergenoemd vaccinatieschema wordt aangehouden, maak dus op tijd een nieuwe afspraak. Wanneer de tijdslimiet van een jaar wordt overschreden zijn de kosten voor het afronden van de serie voor eigen rekening. (€25.00 per gemiste afspraak indien deze op school plaatsvindt)

 

Aan het einde van het schooljaar krijgen alle studenten die hun vaccinatieserie + bloedafname hebben afgerond een vaccinatiebewijs toegestuurd via de mail.

 

Let op: Bewaar het vaccinatiebewijs zorgvuldig, deze wordt slechts eenmalig gratis verstrekt!

 

Extra optie: Hepatitis A&B combinatie (in te vullen op de online gezondheidsverklaring)

Xenius biedt studenten de mogelijkheid zich tevens te vaccineren tegen hepatitis A (nodig voor vakanties buiten West-Europa, als Turkije, Kroatie, Egypte etc). De kosten (€75.00) zijn voor eigen rekening en dienen wanneer je kiest voor de combinatieserie vooraf via het invullen van de gezondheidsverklaring of de eerste keer per pin of contant (gepast) te worden voldaan. U krijgt een betalingsbewijs, die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

 

Voordeel van de combinatieprik: Hepatitis B slaat beter aan, geen extra prik nodig (het is een combi vaccin) en je ontvangt de hepatitis A tegen kortingstarief.

Informatie & Downloads

Hepatitis B is een virusinfectie van de lever die je kan oplopen door contact met besmet bloed, bloedproducten of met bloed besmette materialen. Het virus kan lang buiten het lichaam overleven en is zeer besmettelijk. 

 

Hepatitis B is een vervelende ziekte die chronisch kan verlopen. Dit betekent levenslang besmettelijk en het risico op levercirrose en leverkanker. Klik op 1 van onderstaande buttons voor meer informatie die te downloaden is.

Achtergrond Info over hepatitis B

Uitslag opvragen

Vaccinatiebewijs of uitslag van het bloedonderzoek kwijt? Deze kan je via het online formulier opnieuw aanvragen.

De kosten voor een nieuw bewijs via mail bedragen: €15,00

Wij hebben geen gegevens van voor schooljaar 2008-2009, omdat wij toen nog niet op school kwamen om te vaccineren.

bottom of page