top of page

VACCINATIES

Medicijnen & Vaccinaties

Voorzien van goede informatie kunt u zelf afwegen of het belang van de reis opweegt tegen de risico's

Geef altijd nauwkeurig aan welke medicatie u gebruikt en hoe uw gezondheidstoestand is. Als u immuunonderdrukkende middelen (hebt) gebruikt, zwanger bent (wil worden), of twijfelt over uw gezondheid, is het zelfs verstandig om voordat u een reis boekt te overleggen of de reis naar de betreffende bestemming wel een goede keuze is.

De ziekte komt voor in sommige delen van West- en Oost-Europa, Scandinavië en

Siberië

Tekenencephalitis

Ook in Nederland, Duitsland/Oostenrijk

Meest voorkomende vaccinaties

Welke vaccinaties zijn er en waar werken ze tegen?

DTP (Difterie-Tetanus-Polio)

De DTP zit voor mensen geboren na 1950 in het Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen. Na de basisserie van 3 vaccinaties is men 10 jaar beschermd.  De laatste DTP krijgt men in Nederland op 9-jarige leeftijd en beschermd dus tot je negentiende. Elke volgende vaccinatie geeft weer 10 jaar bescherming. Door de hoge vaccinatiegraad in Nederland komen deze ziekten hier nauwelijks meer voor. In de rest van de wereld zijn deze ziektes echter nog lang niet onder controle

 

Difterie wordt veroorzaakt door bacterie in de keel. De bacterie maakt gifstoffen, waardoor de keel kan opzwellen en de ademhaling wordt bemoeilijkt. Wanneer de gifstoffen in de bloedbaan komen kan een ernstige ontsteking van het hart ontstaan, waaraan men kan overlijden.

 

Tetanus kan men oplopen als straatvuil, aarde, mest of stof in een verwonding komt. De bacterie geeft gifstoffen af waardoor in het lichaam heftige spierkrampen kunnen optreden. Als hierbij ook de ademhalingsspieren worden aangedaan, kan men er aan overlijden.

 

Polio of kinderverlamming is een virus dat via ontlasting op de mens kan worden overgedragen. Het virus kan goed buiten het lichaam overleven en kan daardoor onder onhygiënische omstandigheden ook via voedsel of drinkwater worden overgedragen. Besmetting met het virus kan verlamming van de spieren veroorzaken die soms blijvend kunnen zijn.

Hepatitis A

De eerste hepatitis A vaccinatie beschermt 1 jaar. Wanneer na 6-12 maanden de tweede vaccinatie gegeven wordt, beschermt deze tenminste 35 jaar. Mensen die ooit de ziekte Hepatitis A hebben doorgemaakt zijn levenslang beschermt.

 

Hepatitis A of besmettelijke geelzucht, is een leverontsteking door het hepatitis A virus. Het wordt gekenmerkt door koorts, misselijkheid, vermoeidheid  en verlies van eetlust en later vaak geelzucht. De herstelperiode kan enkele maanden duren. Het virus is overdraagbaar via ontlasting van mensen die besmet zijn met dit virus. Wanneer er minder aandacht besteedt wordt aan hygiëne kan het virus ook in drinkwater, voedsel of op voorwerpen terecht komen, waardoor het zich gemakkelijk verspreidt.

 

Hepatitis A komt in veel landen als kinderziekte voor. Hoe jonger hoe minder last je er van hebt. Zij kunnen het wel makkelijk doorgeven. Zo kunnen ook hun ouders besmet raken, maar ook zij worden vaak niet ziek omdat ze het zelf als kind zijnde gehad hebben. Vervolgens kunnen deze ouders voedsel besmetten wanneer zij bijvoorbeeld werken in hotels of restaurants. Op deze manier lopen toeristen in alle hotelklassen een risico. Toeristen worden vaak wel ziek omdat zij nog nooit hepatitis A hebben doorgemaakt. Hepatitis A op latere leeftijd geeft veel meer klachten dan op jonge leeftijd.

 

Dus ook wanneer u uitsluitend verblijft op resorts of luxe hotels is het verstandig dat u zich laat vaccineren

Buiktyfus

Vaccinatie tegen buiktyfus bestaat uit één prik die 3 jaar bescherming biedt. De buiktyfus vaccinatie geeft slechts gedeeltelijk bescherming tegen buiktyfus. Met een vaccinatie kunnen dus niet alle buiktyfus infecties voorkomen worden.

 

Aanvullende hygiënische maatregelen zijn daarom erg belangrijk. Gebruikt u maagzuurremmers dan wordt er vaak eerder een buiktyfus vaccinatie aangeraden. Dit komt dat u door de verminderde maagzuurproductie vatbaarder bent voor bacteriën.

 

Buiktyfus wordt veroorzaakt door een salmonellabacterie die voorkomt in voedsel en water. De voornaamste kenmerken van buiktyfus zijn koorts, diarree en grieperigheid. Vaak is een ziekenhuis opname noodzakelijk.

Hepatitis B

Een serie van 3 vaccinaties op maand 0, maand 1 en maand 6 geeft over het algemeen een levenslange bescherming. Hepatitis B komt wereldwijd voor. Een vaccinatieserie wordt aangeraden wanneer u langere tijd in het buitenland gaat verblijven, regelmatig reist, of activiteiten onderneemt die een risico op hepatitis B overdracht met zich mee brengt.

 

Hepatitis B is een leverontsteking veroorzaakt door het hepatitis B virus. Het virus is overdraagbaar via bloed- en seksuele contacten. In de praktijk betekent dit dat er sprake is van risico wanneer u te maken krijgt met lokale gezondheidszorg. Bijvoorbeeld; hechting, infuus (uitdroging), bloedtransfusie, tandartsenbezoek. Maar ook (niet geplande) vakantieliefdes, het laten zetten van tatoeages en piercings of het laten scheren bij de plaatselijke kapper.

 

Hepatitis B is een vervelende ziekte die chronisch kan verlopen. Dit betekent levenslang besmettelijk en het risico op levercirrose en leverkanker.

Gele Koorts

Vaccinatie tegen gele koorts bestaat uit één prik die levenslang bescherming biedt. De gele koorts vaccinatie wordt in een aantal landen verplicht gesteld. Gele koorts mag niet gegeven worden aan kinderen jonger dan 6 maanden, mensen met een ernstige immuunstoornis of immuun-onderdrukkende middelen en mensen met een kippeneiwit allergie. Ook aan zwangeren wordt deze vaccinatie bij voorkeur niet gegeven. Valt u in één van deze categorieën dan is het raadzaam om vooraf te informeren of u naar een gele koorts gebied reist en of deze reis opweegt tegen de risico’s.

 

Gele koorts wordt overgedragen door muggen en komt voor in grote delen van Afrika en Zuid-Amerika. Gele koorts is een levensbedreigende ziekte. De klachten beginnen acuut en zijn meestal hoge koorts, spierpijn, algehele malaise, hoofdpijn, misselijkheid en braken. Hierna treedt een herstel op waarna een klein deel van de patiënten enkele uren tot een dag later alsnog ernstige ziekteverschijnselen krijgt. De klachten zijn dan (bloederige) diarree en andere bloedingen, buikpijn, ernstige geelzucht, neurologische afwijkingen en shock. Tot de helft van deze groep overlijdt aan de ziekte.

Tekenencephalitis

De vaccinatie tegen tekenencefalitis bestaat uit een serie van 3 prikken. Op dag 0 maand 1 en maand 12. De serie biedt 3 jaar bescherming. Een vaccinatie wordt o.a. aangeraden wanneer u langer dan 4 weken gaat kamperen of wandelen in een gebied waar tekenencefalitis voorkomt.

 

Tekenencefalitis is een ontsteking van de hersenen die wordt overgebracht door teken die besmet zijn met het virus. De symptomen variëren van mild tot zeer ernstig. Het begint meestal met griepachtige verschijnselen, gevolgd door hoofdpijn, misselijkheid en braken en nekstijfheid.

 

De ziekte komt voor in sommige delen van West- en Oost-Europa, Scandinavië en Siberië.U verkleint de kans op een tekenbeet door bedekkende kleding te dragen en een insecten werend middel op de onbedekte, kwetsbare huid te smeren. Zet kinderen een petje op. Het tijdig verwijderen van teken heeft geen invloed op het besmettingsrisico.

 

Let op: Wij hebben dit vaccin niet standaard op voorraad. Neem tijdig contact op wanneer u dit vaccin nodig heeft.

Rabiës

De vaccinatie tegen rabiës bestaat uit een serie van 2 prikken. Op dag 0 en dag 7. Het tijdsinterval is bij rabiës erg belangrijk, wordt er van afgeweken dan biedt de vaccinatie geen volledige bescherming. Na volledige serie biedt het vaccin 2 jaar bescherming. Het blijft echter altijd nodig om na een beet aanvullende vaccinaties te halen. Een vaccinatie wordt aangeraden wanneer u een hoog risico op beten van zoogdieren loopt. Dit hangt af van reisduur en activiteiten. Bijv. fietsers, dierenartsen en langverblijvers, lopen een groter risico. Ook is het belangrijk om te weten of er in het land van bestemming antistoffen te verkrijgen zijn.

 

Rabiës (hondsdolheid) is een zeldzame virusinfectie van de hersenen. Het virus wordt verspreid via speeksel van besmette zoogdieren. Alle zoogdieren, dus niet alleen honden, kunnen aan rabiës lijden en de ziekte op andere dieren én op mensen overbrengen. In veel landen, ook in de landen die Nederland direct omringen, komt hondsdolheid voor. Rabiës begint met griepachtige verschijnselen. Vervolgens kunnen hetzij hyperactiviteit en krampen, hetzij verlammingsverschijnselen optreden.

 

Rabiës is een zeer ernstige ziekte die vrijwel altijd tot de dood leidt

Let op: Wij hebben dit vaccin niet standaard op voorraad. Neem tijdig contact op wanneer u dit vaccin nodig heeft.

Hepatitis B
Hepatitis A
Buiktyfus
Gele koorts
Rabies
Tekenencephalitis
DTP
bottom of page